Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w obiekcie: Bel Mare Resort oraz Aqua Resort, ul. Bursztynowa 1, 72-500 Międzyzdroje jest: Hotels Management Prestige PM Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pawia 7/96, 05-500 Piaseczno, reprezentowany przez Komplementariuszy. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: info@belmareresort.pl, telefonicznie: (91) 885 89 00 lub osobiście w jego siedzibie.

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych: tel.: (91) 885 89 00 lub e-mail: iod@belmareresort.pl

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych:

1. Klauzula informacyjna dla gości hotelowych,

2. Klauzula informacyjna w związku z monitoringiem,

3. Klauzula informacyjna w związku z prowadzoną rekrutacją,

4. Klauzula informacyjna dla kontrahentów.

Monitoring Wizyjny (CCTV):

1. Wzór wniosku o zabezpieczenie nagrań z monitoringu.